BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Yönlendirme Merkezi

 

GÖREV TANIMI
 • Merkezimizin misyonu, üniversite adayı öğrencileri, öğrencileri, mezunları ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda, yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak üniversitemizin saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmak; böylece üniversitemiz ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 • Bu bakış açısıyla aşağıda belirtilen konular üzerine çalışmalar yapılmaktadır:     
 • Başkent Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, proje, etkinlik ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlük Makamına sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine etmek,  
 • Başkent Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, akademik yönlendirme konusunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve seminer, sertifika programı faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri koordine etmek,
 • Başkent Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak,
 • Kültür Müdürlüğü’ne bağlı, Öğrenci Toplulukları ile işbirliği ve koordinasyon halinde kariyer günleri ve bu nitelikte etkinlikleri planlamak, düzenlemek,
 • Farklı sektörlerden ve kamu kurum-kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini geliştirerek ortaklaşa kariyer geliştirme, proje ve programlarının yürütülmesini organize etmek,
 • Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer hedefi ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak,
 • Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği (BAŞMED) ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek, mezunları üniversitemize davet ederek, öğrencilerimize mentor olmalarını sağlamak amacıyla seminerler düzenlemek,
 • Mezunlara ait verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek,
 • Mezunlarla İletişimi Güçlendirme Projesi kapsamında; Mezun Kataloğu hazırlamak, Mezunlar Günü organize etmek,     
 • Mezunların kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, mezunlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, mezunların bilgi birikimlerini ülkenin ve üniversitemizin gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek üzere çalışmalar yapmak,
 • Merkezimizin düzenlediği etkinliklere ait her türlü basılı ve görsel materyalin tasarımlarının yapılması sağlamak ve yayınını yapmak,
 • Sosyal medyada faaliyetlerle ilgili duyurular yapmak,
 • İş dünyası ile teması sağlamak, iş gören talebini ileten işverenlerle görüşmeler yapıp, iş ilanlarını mezunlara duyurmak,
 • Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle mezunlara yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünlükçü bir yaklaşımla ele alarak; gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Öğrencilerin üniversitemize adaptasyonun sağlanması ve üniversiteye ait birimlerin tanıtılması amacıyla her akademik yılın başında organize edilen Fakülte/MYO oryantasyonlarına katılmak, Kariyer Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
 • Özgeçmiş hazırlama, iş mülakatı gibi konular hakkında seminerler düzenlemek, atölye çalışmaları yapmak, workshop düzenlemek.